Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

Zagadnienie niniejsze jest rewitalizacją tamtej inicjacji z Wed Nov 19, 2008 9:08 amhttp://groups.yahoo.com/group/forthenewuniverse/message/13805 ). Celem pozostawienia Wam jak największych możliwości zabrania głosu, ograniczę się wyłącznie do tego, co może Wam sprawić nieprzezwyciężalną trudność. Zamiast strony internetowej spod pierwszego z rekomendowanych tam przeze mnie adresów internetowych, mamy dzisiaj 70-stronicowy plik PDF zatytułowany WYTYCZNE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI NIEJAWNYMI MIĘDZYNARODOWYMI, do którego dochodzi się ze strony pod adresem http://www.abw.gov.pl/portal/pl/11/7/Ochrona_informacji_niejawnych.... . Owe 70 stron, włącznie z dziesięcioma załącznikami, proszę traktować jako literaturę podstawową w niniejszym przedmiocie ( http://fedcba.ning.com/group/bi ) Waszych studiów. Tym bardziej, że o "tamtym niesłychanie użytecznym podręczniku" ( http://groups.yahoo.com/group/forthenewuniverse/message/13805 ) możemy już dzisiaj raczej zapomnieć. Czy muszę w związku z tym przypominać, że z pomocą wielu spośród omawianych 70 stron możecie wypowiadać się również w ramach innych zagadnień zamieszczonych w tematach niniejszego przedmiotu? Byle tylko robiliście to z pełnym rozeznaniem tego, który problem omawiany w WYTYCZNYCH W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI NIEJAWNYMI MIĘDZYNARODOWYMI przypisać do którego zagadnienia, w którym z tych tematów ( http://www.lemant.user.icpnet.pl/tad/ester4.html ).

Views: 644

Replies to This Discussion

Zauważyłam, że w tym roku jak i w ubiegłym nikt nie podniósł tego zagadnienia... Temat powyższy jest bardzo obszerny jednak po wyselekcjonowaniu odpowiednich informacji z tych 70 stron PDF, [można kupić wyselekcjonowane na płycie CD-> (http://www.iniejawna.pl/koszkup.html !!!) ]<pisze to gdyż jestem zdziwiona> i po oparciu się o (http://www.iniejawna.pl/pomoce/przyc_pom/nato.html) zbuduje moja wypowiedź. Po pierwsze należy wyjść od tego czym jest NATO i jakiego typu jest to organizacja (http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO). Jest to organizacja polityczno-wojskowa powstała 24.08.1949  na mocy podpisanego 4.04.1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

W wytycznych w sprawie z postepowania z sprawą niejawną międzynarodową, możemy wyczytać, że: "Informacje niejawne międzynarodowe są to informacje pochodzące od podmiotów zagranicznych lub wytworzone w ich interesie, które – na podstawie zobowiązań przyjętych przez Rzeczpospolitą Polskę - wymagają ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem". Wyczytać tam możemy również, że: Informacja niejawną międzynarodowa może być także informacja polska wyjawiona zagranicznemu partnerowi. Nadzór nad ochrona informacji niejawnych w Polsce ma szef ABW (http://pl.wikipedia.org/wiki/ABW). <Tematyka wg mnie mieści się w obszarze w2>

Głównymi organami w Polsce na szczeblu międzynarodowym jest SKW i ABW, sa one odpowiedzialne za prowadzenie polityki zagranicznej, przechowywanie informacji, ustanowienie kancelarii, korespondencja z innymi państwami członkowskimi NATO. Muszą również przeprowadzać inspekcje, nadać odpowiednie klauzule tajności na podniesione informacje niejawne. <Czyli tematyka w obszarze zagadnień : w3,6>

W przypadku zagrożenia informacji niejawnych w szczególnych przypadkach tj w katastrofach budowlanych, podczas niepokoju społecznego, należy przestrzegać planu ochrony jednostki organizacyjnej.Po całym przejrzeniu tych 70 stron, mogę stwierdzić że większość tych tematów i zagadnień http://www.lemant.user.icpnet.pl/tad/ester4.html )wpisuje się w daną ustawę.

Podchodząc do tego tez trochę z innej strony należałoby przejrzeć Umowę między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.
Jest to umowa o ochronie informacji niejawnej z ustaleniem standardów i procedur ochrony. Umowa ta reguluje nasz dostęp do informacji niejawnych NATO (http://www.iniejawna.pl/przepisy/mon/umowa_nato.html) W skrócie, w Artykule 1 wypisane są ogólne dane o umowie, w Art 2, napisano o tym, że msza być zachowane pewne standardy bezpieczeństwa po obu stronach w umowie. W Art 3. zapewnia się bezpieczne przechowywanie danych przez osoby do tego upoważnione i odpowiednio uprawnione. "Strony zapewnią, że wszystkie osoby posiadające ich obywatelstwo, które z racji pełnienia swoich obowiązków służbowych powinny lub mogą mieć dostęp do informacji oznaczonych jako POUFNE lub wyżej, będą odpowiednio sprawdzone przed podjęciem swoich obowiązków. " itd. Krótka jest ta umowa i treściwa, dlatego polecam wszystkim ją przeczytać odnośnie zagadnienia dostępu do informacji niejawnych NATO. :)

Po przeczytaniu tej wiadomości (http://natemat.pl/120759,oficer-mon-zatrzymany-przez-abw-ma-rosyjsk...)

"Pracownik resortu obrony, który został zatrzymany przez ABW za szpiegostwo na rzecz Rosji, ma podwójne obywatelstwo: polskie i rosyjskie. Za informację przekazywane Rosjanom pułkownik miał otrzymywać od Rosjan pieniądze. W tym celu spotykał się z przedstawicielem GRU, który w Polsce oficjalnie pracuje jako dyplomata w rosyjskiej ambasadzie w Warszawie. Pracownik MON miał wkrótce trafić do ministerstwa gospodarki, a sam był bardzo zainteresowany tematyką energetyczną. Z kolei w resorcie obrony miał on dostęp nie tylko do tajemnic państwowych, ale również NATO."

i po zapoznaniu się z wytycznymi (http://www.abw.gov.pl/download.php?s=1&id=817) zastanawiam się, czy są one nadal aktualne? Z drugiej strony ciężko ująć lojalność wobec Państwa i NATO jako wytyczną. Ta sprawa jest może bardziej ważna dla ABW i kontrwywiadu, ale ukazuje też pewną słabość wytycznych w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi.

RSS

© 2015   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service