Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

Aczkolwiek Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych powstała przed Oświadczeniem Rządowym z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r., jestem pewien, że każdy z Was z łatwością ustali i podzieli się tutaj z nami tym, jaki wpływ sama Umowa, a w ślad za nią dokument CM(2002)49 [ http://www.freedominfo.org/documents/C-M(2002)49.pdf ]) zastępujący dokument CM(55)15(wersja ostateczna), miały na powstanie naszej Ustawy. Przy okazji, na ile anglo- i francuskojęzycznym studentom pomocne w tym okazały się angielskie i francuskie brzmienia omawianej Umowy?

Views: 588

Replies to This Discussion

Osobom, którym uda się przełożyć adres internetowy podany przez Tomasza Szewca w podręczniku Ochrona informacji niejawnych: komentarz (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007) u dołu strony 127 na jego obecny kształt ( http://www.nato.int/structur/AC/224/standard/4607/ag4_4607_Ed1_eng_... ), z pewnością uda się również dociec tego, skąd bierze się różnica pomiędzy natowskimi klauzulami tajności obecnymi w powyżej poleconym przeze mnie dokumencie CM(2002)49 [i, przy okazji, również w unijnym dokumencie DECYZJA RADY z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:164... )] a natowskimi klauzulami tajności obecnymi w STANAG 4607. Byście nie zwiedli się datą pierwszego wydania tego dokumentu, zachęcam do dokonania w pełni aktualnej analizy pod adresem http://www.nato.int/docu/stanag/4607/4607_home.htm .
Wszystkim osobom zainteresowanym tym, skąd u NATO bierze się troska o jak najlepszą ochronę informacji w jej krajach członkowskich, z Polską włącznie, polecam uważną lekturę zadań wyszczególnionych na stronie internetowej Krajowa władza bezpieczeństwa - współpraca z NATO i UE ( http://www.abw.gov.pl/portal/pl/31/42/Krajowa_wladza_bezpieczenstwa... ).

Myślę, że jestem w stanie podjąć się tego tematu choć wojsko nie jest moją najmocniejszą stroną. W większości muszę się zgodzić z Tobą Robercie. NATO oferuje nam niesamowite możliwości w rozwoju nowych systemów zabezpieczania danych lecz musimy pamiętać, że każdy dla poczucia własnego bezpieczeństwa chce wiedzieć jak najwięcej o innych kosztem minimum informacji o sobie. Mimo, że NATO ma takie możliwości to nasuwa mi się pytanie - "Czy najważniejsze państwa NATO będą chciały podzielić się najnowszymi systemami służącymi do zabezpieczania informacji?" Istnieje prawdopodobieństwo, że zostawią je dla siebie dla własnego poczucia bezpieczeństwa a innym przekażą starsze rozwiązania, które nie do końca się już sprawdzają.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć wszystkim, że nawet najlepszym zdarzają się pomyłki i wpadki tak jak podczas głośnej sprawy wycieku w skutek, którego ujawniono 91 tysięcy raportów odkrywających kulisy wojskowych operacji przeprowadzonych w Afganistanie między 2004 a 2010 rokiem http://konflikty.wp.pl/kat,1356,title,Wikileaks-ujawnia-raporty-tak...  (Niestety nie udało mi się dotrzeć do tych dokumentów. Wszystkie linki do stron zawierających je były nie aktualne.) Co do naszych służb mimo dobrego przygotowania jak twierdzi kolega też by się coś znalazło np. wpadka odnośnie ujawnienia nazwisk, uzbrojenia oraz cyklu szkolenia jednostek GROM.

Podsumowując na każde zabezpieczenie znajdzie się prędzej czy później jakiś sposób by je obejść a materiały, które miały być przez nie chronione dostaną się do opinii publicznej czy tego chcemy czy też nie. Wszystko zależy od determinacji, pomysłowości oraz umiejętności osoby próbującej się do nich dostać.

Panie Piotrze, proszę jeszcze raz uważnie przeczytać moje wprowadzenie do niniejszego zagadnienia i nie wrzucać tu wszystkiego, co tylko Wam przyjdzie na myśl. Otóż, jak chodzi o przedmiot Bezpieczeństwo informacji ( http://fedcba.ning.com/group/bi ), nie przewiduje się w jego ramach studiowanie systemu organizacji służb bezpieczeństwa jako takich, w tym służb specjalnych. W przypadku Waszego planu studiów ( http://www.fem.put.poznan.pl/node/144?sc=22 ) traktuje o tym Przedmiot obieralny 6 Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa ( http://fedcba.ning.com/group/oifsb ), w szczególności jego temat Rola służb w systemie bezpieczeństwa. Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa. Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy ( http://www.lemant.user.icpnet.pl/tad/seter1w-4.html ). Na drugim stopniu studiów inżynierii bezpieczeństwa ( http://www.fem.put.poznan.pl/node/144?sc=73 ) jest to jeszcze przedmiot Współczesne problemy bezpieczeństwa ( http://fedcba.ning.com/group/wpb ), w szczególności jego temat Organizacje, podmioty i struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo ( http://www.lemant.user.icpnet.pl/tad/seter2-w8.html ).

"została ona uchylona" - i zastąpiona przez Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228).

Dbałość NATO o bezpieczeństwo, umiejętność stawienia czoła nowym wyzwaniom, to nie tylko zwykła dbałość o obronę wspólnego terytorium. Warto w tym kontekście myśleć i działać w odniesieniu do wielowymiarowego bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego członków. Mam tu na myśli chociażby kwestię bezpieczeństwa informacji niejawnych.

Do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych stosuje się następujące akty prawne (wraz z wydanymi do nich aktami wykonawczymi i dokumentami pomocniczymi):

  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,poz.1228);

  • umowa między  Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji sporządzona  w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 740);

  • umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o Współpracy w dziedzinie informacji atomowych sporządzona w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz.1594);

  • C-M (2002) 49 – bezpieczeństwo w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Traktat Akcesyjny podpisany dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864, z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Rady Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) nr 3 z dnia 31 lipca 1958 r. (Dz. UE. L. z 1958 r. Nr 17, poz. 406);
  • Decyzja Rady Unii Europejskiej2001/264/EC z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz. U. UE. L. z 2001 r.Nr 101, poz. 1 z późn. zm.);

  • Decyzja Komisji Europejskiej 2001/844/EC z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr. 317, poz. 1);

  • bilateralne umowy (porozumienia, memoranda) o wzajemnej ochronie informacji niejawnych oraz inne umowy zawierające regulacje dotyczące ochrony informacji niejawnych międzynarodowych.

Sojuszu Północnoatlantyckiego działa na rzecz wspólnego bezpieczeństwa a w przyszłości stanie się skuteczniejszy, trwalszy i bardziej stabilny.

Cytując z nich tak wiele, wypadało powołać się na Wytyczne w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymihttp://bip.abw.gov.pl/download.php?s=1&id=552 ), prawda?

RSS

© 2014   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service