Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

stanowisk dołowych Zakładu Górniczego

Views: 1013

Replies to This Discussion

Praca magisterska jaką sie podjąłem pisać, dotyczy stanowisk pracy w Zakładzie Górniczym. Będą to stanowiska pracowników pracujących pod ziemią. W wstępie przytoczę ogólną charakterystykę Zakładu, wybranych stanowisk, ryzyka zawodowego, rozpoznawanie zagrożeń zawodowych występujących w górnictwie. Po uzgodnieniu z moim promotorem będą to dwa stanowiska.  

A pozwoli Pan, Panie Robercie, że zadam Panu pytanie, które równie dobrze mógłbym zadać, I NINIEJSZYM ZADAJĘ, także pozostałym uczestnikom naszego seminarium dyplomowego - jaki jest w ogóle cel Pana pracy? Na jakie konkretnie pytania, pisząc ją, chciałby Pan odpowiedzieć? W czym, jak Pan oczekuje, miałaby kryć się wartość odpowiedzi uzyskanych przez Pana na te pytania?

Pozostali uczestnicy seminarium odnoszą się do tego wszystkiego, oczywiście, w związku ze swoimi własnymi pracami magisterskimi, w założonych przez siebie wątkach dyskusyjnych.

Wydaje mi się że Pan Robert skupi się na stanowiskach najbardziej niebezpiecznych które są związane bezpośrednio z urabianiem kopalin. Temat jak dla mnie bardzo ciekawy i będę go śledził.

Jak wiadomo praca górnika jest niebezpieczna i odbywa się w trudnych warunkach. Ryzyko tej pracy jest bardzo duże i wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi oraz funkcjonowania zakładu górniczego. Poniżej podaje kilka materiałów, które mogą się przydac:

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/0DA291BE-1443-46EA-BE83-9E8E69494...

http://www.gig.eu/pl/a348/Zasady_oceny_i_dokumentowania_ryzyka_zawo...

http://www.ciop.pl/16709.html

Chciałbym, aby Robert powiedział nam, jakimi metodami będzie oceniał ryzyko. Powszechnie wiadomo, iż zawód Górnika należy do bardzo niebezpiecznych a praca na dole jest wykonywana w niesprzyjających dla człowieka warunkach. Warto by oczywiście, jeżeli jest taka możliwość przyjrzeć się górnikom bezpośrednio przy pracy, może jakaś ankieta. Temat bardzo ciekawy, duże możliwości.

Witam

W odpowiedzi na pytania dot. metody analizy ryzyka zawodowego. Będę posługiwał sie metodą Risk Score. Jest to metoda powszechnie znana i nie sprawi duzych trudności. Wybiorę dwa stanowiska do badania, pracownika wykonującego jakąś pracę fizyczną i pracownika z dozoru. Przedstawię warunki środowiska pracy na tych dwóch stanowiskach. Przedstawię  zagrożenia naturalne (wstrząsy, pożary, gazy itp.)   oraz zagrożenia wynikające z procesu pracy. Statystykę wypadków, zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz ich ograniczenie.

Czytając artykuł dr inż. M. Krause "Klasyfikacja metod identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego" (załącznik), napotkałem się na informacje dot. metod wskaźnikowych oceny ryzyka zawodowego stosowanych w górnictwie wg propozycji Politechniki Śląskiej np. :

  • metoda porównawczo-jakościowa – wg S. Krzemienia,
  • metoda oceny ryzyka czynności – wg S. Krzemienia i M. Krause,
  • metoda oceny ryzyka wypadkowego – wg M. Krause,
  • metoda oceny ryzyka zdrowotnego – wg P. Mocka.

Inne:

  •  metody analizy drzew logicznych w górnictwie wg propozycji S. Krzemienia, wg A. Hebdy,
  •  metody graficzne badania przyczynowości wypadkowej w górnictwie, np. wg propozycji A. Szczurowskiego, wg E. Cichowskiego, wg S. Bogackiego.

Myślę, że warto się coś więcej dowiedzieć na ten temat. Powodzenia w pisaniu pracy.

Attachments:

Pisząc prace o ryzyku zawodowym występującym w zakładzie  górniczym muszę dopowiedzieć  że  kopalnia w której pracuję zasługuje na miano nowoczesnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa, będącego nie tylko atrakcyjnym pracodawcą lecz także środowiskiem ludzi sobie przyjaznych i wspólnie budujących wartość raz wizerunek. Troska o bezpieczeństwo pracowników ma priorytetowe znaczenie dla przedsiębiorstwa – potwierdza to m.in. fakt posiadania przez firmę Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy. Spółka zatrudnia ponad 18,5 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa zatrudnia w sumie ponad 31 tys. osób. Praca pod ziemią do lekkich nie należy, dlatego górnicy pracują w skróconym wymiarze czasu pracy tj.6h. Ponizej mała fotka z pod ziemi.

 Zdjęcie: Jeden z chodników, które ciągną się kilometrami. W samej kopalni Lubin rocznie drąży się ich ponad 150 km. Fot. Tomasz Hens

Główny środek transportu górników w rejony (oddziały górnicze) jest to kopalnia niemetanowa i można stosować po niewielkiej modyfikacji samochody terenowe

 

RSS

© 2016   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service