Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

Mając za sobą przestudiowanie takich zagadnień tematu 10. Strategia bezpieczeństwa ( http://fedcba.ning.com/xn/detail/2516803:Comment:20909 ) jak Strategia w inżynierii bezpieczeństwa ( http://fedcba.ning.com/group/wpb/forum/topics/strategia-w-inzynierii ) oraz Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa ( http://fedcba.ning.com/group/wpb/forum/topics/lokalne-strategie-zap... ), spróbujcie z tamtej właśnie książki [Głowacki R., Łojek K., Ostrowska E., Tyburska A., Urban A., CPTED jako strategia zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej, Lublin, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM 2010 ( http://www.wspol.edu.pl/cmi/index.php?option=com_remository&Ite... )] wydobyć to wszystko, co w Waszym, jako inżynierów bezpieczeństwa, odczuciu powinno się na tę strategię składać. Jakie w szczególności miejsce powinny w niej znaleźć problemy opisane w p. 2.4. Zabezpieczenia techniczne i w p. 4.7. Techniczne standardy tworzenia przestrzeni obronnej?

Views: 4524

Replies to This Discussion

Do podanych przez Pana Doktora linków chciałabym zaproponować koleżankom i kolegom przejrzenie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, dostępnej pod linkiemhttp://www.mon.gov.pl/pliki/File/zalaczniki_do_stron/SBN_RP.pdf

Należy pamiętać, że również od 2004 r. należymy do Unii Europejskiej, która również przyjęła własną strategie bezpieczeństwa 12 grudnia 2003 roku.

Nawiązując do tematu CPTED to Zapobieganie przestępczości poprzez środowisko projektowania (CPTED) jest to interdyscyplinarne podejście do odstraszania karnego zachowań poprzez środowisko projektowania . http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_prevention_through_environmental...

Jako absolwentka I stopnia kierunku inżynieria bezpieczeństwa zgadzam sie, że na tą strategie powinno się składać miedzy innymi:

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1529573&sh...

Odpowiadając na pytane z książki Głowacki R., Łojek K., Ostrowska E., Tyburska A., Urban A., CPTED, jako strategia zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej związane z zabezpieczeniem technicznym i technicznym standardem tworzenia przestrzeni obronnej stwierdzam że mają one znaczący wpływ na zachowanie CPTED, wręcz skusiłabym sie powiedzieć, że są one podstawą do budowania całościowego sytemu zapobiegania przestępczości. I to właśnie od tych 2 strategii powinniśmy zacząć całe nasze planowanie i działanie w tym zakresie.

Z podanego skryptu czytamy że przestrzeń obronna to wszelkiego typu ogrodzenia, bramy, drzwi, okna, karty itp. na dobrą sprawę więc wszystko, co i tak nas otacza i jest niezbędne do poczucia naszego bezpieczeństwa, natomiast zabezpieczenia techniczne to samo, ale w wersji lepszej, czyli drzwi antywłamaniowe, alarmy wszystko to, co wzmacnia nas dodatkow i chroni przed ewentualnym atakiem.

Na dobra sprawę czytając teksty podane w książce uświadamiamy sobie że działając nawet bez zastanowienia (kupując drzwi z zamkami antywłamaniowymi itp.) tworzymy podstawy strategii CPTED.

Tak jak Ola wspomniała została przyjęta Europejska strategia bezpieczeństwa przez Radę Europejską w wyniku inicjatywy Prezydencji greckiej, nieformalnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych (Kastellorizon, maj 2003 r.) i konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w Salonikach (19-20 czerwca 2003 r.), w celu przeciwdziałania i zwalczania nowych zagrożeń, które są bardziej zróżnicowane, mniej widoczne i mniej przewidywalne. ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_strategia_bezpieczeństwa )

 

Europejska Strategia Bezpieczeństwa została stworzona by bronić kontynent europejski przed czynnikami destabilizującymi. Są to przede wszystkim:

 1. Terroryzm:

- zagraża życiu ludzi

- powoduje wzrost wydatków

- prowadzi do osłabienia otwartości i tolerancji naszych społeczeństw

- oraz stanowi coraz większe zagrożenie strategiczne dla całej Europy (więcej informacji znajdziemy na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_strategia_bezpieczeństwa )

 2. Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia (więcej informacji znajdziemy na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_strategia_bezpieczeństwa )

3. Konflikty regionalne (więcej informacji znajdziemy na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_strategia_bezpieczeństwa )

4. Rozpad państwa (więcej informacji znajdziemy na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_strategia_bezpieczeństwa )

5. Przestępczość zorganizowana (więcej informacji znajdziemy na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_strategia_bezpieczeństwa )

 

Skierowane kroki do obrony europejskiego bezpieczeństwa i wspierania jego wartości, Unia Europejska stawia przed sobą następujące cele strategiczne:

1. Odpowiedź na zagrożenia

2. Budowanie bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie

3. Porządek międzynarodowy oparty na skutecznym multilateralizmie

Więcej informacji na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_strategia_bezpieczeństwa .

 

Również Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa znalazłam ciekawy artykuł http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf

 

Nawiązując do tematu CPTED jako strategia zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej można zmniejszyć przestępczość i strach poprzez:

- Terytorialność - wspieranie interakcji mieszkańców, czujność i kontrolę nad ich sąsiedztwie

- Nadzór - maksymalizacja zdolności do wykrycia podejrzanych osób i działań

 wsparcia działalności - zachęcanie do przeznaczenia przestrzeni publicznej przez mieszkańców

- Hierarchia przestrzeni - określanie własności przez wyznaczającej przestrzeń prywatną od publicznej przestrzeni przez granice rzeczywistej bądź symbolicznej

- Kontrola dostępu / utwardzanie cel - za pomocą barier fizycznych, urządzeń zabezpieczających oraz materiałów odpornych na manipulacje, aby ograniczyć wejście

- Środowisko - projekt decyzji lub miejsca, które bierze pod uwagę otoczenia i minimalizuje wykorzystanie przestrzeni sprzecznymi grupy

- Obraz / Konserwacja - zapewnienie, że budynek lub obszar jest czysty, dobrze utrzymany http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/safecomm-seccollect-eng.htm

Głównymi etapami CPTED jest:

- włączania wsparcia mieszkańców i innych partnerów

 - identyfikacji problemów przestępczości i zaburzenia w terenie i wokół niego

 - analizy istniejących lub proponowany projekt oparty na istniejących problemów przestępczości i potencjalnych możliwości karnych

- rozwijać zapobiegawcze albo naprawcze możliwości projektowania

- przeprowadzenia preferowaną opcją

- monitorowania i oceny, w jaki sposób realizowane opcja dotyczy przestępstw, nadzoru zamieszkania, interakcji oraz terytorialności

- upowszechniania i promowania wyników oceny ( http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/safecomm-seccollect-eng.htm )

 

Odpowiadając na pytanie z książki Głowacki R., Łojek K., Ostrowska E., Tyburska A., Urban A., CPTED, jako strategia zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej zgadzam się z wypowiedzią Oli. Również uważam, że zabezpieczenia techniczne wymienione w pkt. 2.4 i  techniczne standardy tworzenia przestrzeni obronnej w pkt. 4.7 są podstawą do budowania całościowego sytemu zapobiegania przestępczości.

RSS

© 2016   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service