Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

We're Sorry

This group does not exist.

Featured Groups

All Groups (27)

 • Umiejętności interpersonalne

  2 members Latest Activity: Aug 27, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Seminarium dyplomowe

  152 members Latest Activity: Feb 2

  Miejsce prowadzenia dyskusji pomocnych w pisaniu prac inżynierskich/licencjackich, prac magisterskich i prac doktorskich.

 • Wybrane zagadnienia ekonomii

  1 member Latest Activity: Feb 25

  Strony internetowe, na których studenci Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP studiują razem ze studentami Wydziału Inżynierii Zarządzania…

 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

  32 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Zajęcia dydaktyczne z obszaru, w którym kierunek studiów ZARZĄDZANIE jest najzupełniej słusznie wzbogacany przez kierunek studiów INŻYNIERIA…

 • Bariery komunikacji

  5 members Latest Activity: May 29, 2012 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa

  70 members Latest Activity: Apr 29, 2013 Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA.

 • Ergonomics of Weapons

  6 members Latest Activity: Jun 15, 2013 The postgraduate e-course in Security and Safety Engineering at Poznan University of Technology.

 • Analiza tekstu

  2 members Latest Activity: Dec 4, 2011 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

© 2015   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service