Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

We're Sorry

This group does not exist.

Featured Groups

All Groups (27)

 • Bariery komunikacji

  28 members Latest Activity: Jun 19, 2015 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Corporate social responsibility

  3 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Blended learning course recommended to specialists in Corporate Management (…

 • Umiejętności interpersonalne

  2 members Latest Activity: Aug 27, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

  32 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Zajęcia dydaktyczne z obszaru, w którym kierunek studiów ZARZĄDZANIE jest najzupełniej słusznie wzbogacany przez kierunek studiów INŻYNIERIA…

 • Komunikacja przez Internet

  55 members Latest Activity: Sep 13, 2015 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Seminarium dyplomowe

  168 members Latest Activity: Oct 13, 2015

  Miejsce prowadzenia dyskusji pomocnych w pisaniu prac inżynierskich/licencjackich, prac magisterskich i prac doktorskich.

 • Metody i techniki kształcenia na odległość

  8 members Latest Activity: Apr 28, 2015 Cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na…

 • Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa pracy

  50 members Latest Activity: Oct 19, 2015

  Strony internetowe, na których studenci kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa studiują razem ze studentami kierunku studiów Zarządzanie.

 • Multilingual OH&S

  6 members Latest Activity: Jun 21, 2014

  The postgraduate e-course in Security and Safety Engineering at Poznan University of Technology.

 • Security & Safety

  2 members Latest Activity: Feb 26, 2013

  Blended learning course recommended to specialists in Corporate Management

 • Analiza tekstu

  2 members Latest Activity: Dec 4, 2011 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Komunikacja i język

  30 members Latest Activity: Sep 22, 2015 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

© 2016   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service