Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

We're Sorry

This group does not exist.

Featured Groups

All Groups (27)

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa

  97 members Latest Activity: 10 hours ago Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA.

 • Corporate social responsibility

  3 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Blended learning course recommended to specialists in Corporate Management (…

 • Komunikacja przez Internet

  30 members Latest Activity: 21 hours ago Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Kształcenie problemowe komunikacji

  2 members Latest Activity: Aug 25, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Bezpieczeństwo informacji

  407 members Latest Activity: 13 hours ago

  Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku INŻYNIERIA…

 • Umiejętności interpersonalne

  2 members Latest Activity: Aug 27, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Metody i techniki kształcenia na odległość

  8 members Latest Activity: Apr 28 Cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na…

 • Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa pracy

  44 members Latest Activity: 17 hours ago

  Strony internetowe, na których studenci kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa studiują razem ze studentami kierunku studiów Zarządzanie.

 • Wybrane zagadnienia ekonomii

  15 members Latest Activity: on Wednesday

  Strony internetowe, na których studenci Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP studiują razem ze studentami Wydziału Inżynierii Zarządzania…

 • Ekonomika przedsięwzięć bezpieczeństwa

  40 members Latest Activity: 18 hours ago

  Zajęcia dydaktyczne będące realizacją w formule blended learning treści przedmiotu obieralnego 1 (…

 • Ergonomics of Weapons

  6 members Latest Activity: Jun 15, 2013 The postgraduate e-course in Security and Safety Engineering at Poznan University of Technology.

 • Analiza tekstu

  2 members Latest Activity: Dec 4, 2011 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

© 2015   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service