Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

We're Sorry

This group does not exist.

Featured Groups

All Groups (27)

 • Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa pracy

  38 members Latest Activity: on Thursday

  Strony internetowe, na których studenci kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa studiują razem ze studentami kierunku studiów Zarządzanie.

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa

  78 members Latest Activity: 16 hours ago Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA.

 • Bezpieczeństwo informacji

  384 members Latest Activity: yesterday

  Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku INŻYNIERIA…

 • Corporate social responsibility

  3 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Blended learning course recommended to specialists in Corporate Management (…

 • Kształcenie problemowe komunikacji

  2 members Latest Activity: Aug 25, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Umiejętności interpersonalne

  2 members Latest Activity: Aug 27, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

  32 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Zajęcia dydaktyczne z obszaru, w którym kierunek studiów ZARZĄDZANIE jest najzupełniej słusznie wzbogacany przez kierunek studiów INŻYNIERIA…

 • Wybrane zagadnienia ekonomii

  4 members Latest Activity: on Wednesday

  Strony internetowe, na których studenci Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP studiują razem ze studentami Wydziału Inżynierii Zarządzania…

 • Multilingual OH&S

  6 members Latest Activity: Jun 21, 2014

  The postgraduate e-course in Security and Safety Engineering at Poznan University of Technology.

 • Security & Safety

  2 members Latest Activity: Feb 26, 2013

  Blended learning course recommended to specialists in Corporate Management

 • Analiza tekstu

  2 members Latest Activity: Dec 4, 2011 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Komunikacja przez Internet

  19 members Latest Activity: yesterday Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

© 2015   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service