Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

We're Sorry

This group does not exist.

Featured Groups

All Groups (25)

 • Seminarium dyplomowe

  113 members Latest Activity: on Wednesday

  Miejsce prowadzenia dyskusji pomocnych w pisaniu prac inżynierskich/licencjackich, prac magisterskich i prac doktorskich.

 • Corporate social responsibility

  3 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Blended learning course recommended to specialists in Corporate Management (…

 • Kształcenie problemowe komunikacji

  2 members Latest Activity: Aug 25, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Umiejętności interpersonalne

  2 members Latest Activity: Aug 27, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Bariery komunikacji

  5 members Latest Activity: May 29, 2012 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Ekonomika przedsięwzięć bezpieczeństwa

  11 members Latest Activity: Apr 14

  Zajęcia dydaktyczne będące realizacją w formule blended learning treści przedmiotu obieralnego 1 (…

 • Ergonomics of Weapons

  6 members Latest Activity: Jun 15, 2013 The postgraduate e-course in Security and Safety Engineering at Poznan University of Technology.

 • Analiza tekstu

  2 members Latest Activity: Dec 4, 2011 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Komunikacja przez Internet

  15 members Latest Activity: Jan 16, 2013 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Komunikacja i język

  4 members Latest Activity: Jun 1, 2012 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa

  70 members Latest Activity: Apr 29, 2013 Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA.

 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

  115 members Latest Activity: Jan 16, 2013 Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA.

© 2014   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service