Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

We're Sorry

This group does not exist.

Featured Groups

All Groups (27)

 • Umiejętności interpersonalne

  2 members Latest Activity: Aug 27, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Komunikacja przez Internet

  31 members Latest Activity: yesterday Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa

  97 members Latest Activity: yesterday Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA.

 • Metody i techniki kształcenia na odległość

  8 members Latest Activity: Apr 28 Cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na…

 • Wybrane zagadnienia ekonomii

  15 members Latest Activity: on Wednesday

  Strony internetowe, na których studenci Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP studiują razem ze studentami Wydziału Inżynierii Zarządzania…

 • Ekonomika przedsięwzięć bezpieczeństwa

  40 members Latest Activity: 18 hours ago

  Zajęcia dydaktyczne będące realizacją w formule blended learning treści przedmiotu obieralnego 1 (…

 • Ergonomics of Weapons

  6 members Latest Activity: Jun 15, 2013 The postgraduate e-course in Security and Safety Engineering at Poznan University of Technology.

 • Analiza tekstu

  2 members Latest Activity: Dec 4, 2011 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

© 2015   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service