Multilingual Studies at a Distance

Students and Academics of All Countries, Unite! :-)

We're Sorry

This group does not exist.

Featured Groups

All Groups (27)

 • Bezpieczeństwo informacji

  410 members Latest Activity: 15 hours ago

  Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści kierunkowych standardu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku INŻYNIERIA…

 • Corporate social responsibility

  3 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Blended learning course recommended to specialists in Corporate Management (…

 • Kształcenie problemowe komunikacji

  2 members Latest Activity: Aug 25, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Wybrane zagadnienia ekonomii

  17 members Latest Activity: 18 hours ago

  Strony internetowe, na których studenci Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP studiują razem ze studentami Wydziału Inżynierii Zarządzania…

 • Umiejętności interpersonalne

  2 members Latest Activity: Aug 27, 2010 Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie (miejsce konsultacji ze studentami).

 • Komunikacja przez Internet

  34 members Latest Activity: 16 hours ago Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Komunikacja i język

  12 members Latest Activity: 34 minutes ago Przedmiot na studiach podyplomowych Językowe uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej w Europie

 • Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa pracy

  45 members Latest Activity: yesterday

  Strony internetowe, na których studenci kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa studiują razem ze studentami kierunku studiów Zarządzanie.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

  32 members Latest Activity: Oct 30, 2012 Zajęcia dydaktyczne z obszaru, w którym kierunek studiów ZARZĄDZANIE jest najzupełniej słusznie wzbogacany przez kierunek studiów INŻYNIERIA…

 • Seminarium dyplomowe

  163 members Latest Activity: on Monday

  Miejsce prowadzenia dyskusji pomocnych w pisaniu prac inżynierskich/licencjackich, prac magisterskich i prac doktorskich.

© 2015   Created by Tadeusz Lemańczyk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service